fbpx
Menu Zamknij

Dla przedsiębiorców i pracowników

Dla przedsiębiorców:

 • grupowe ubezpieczenie zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty świadczenia w przypadku śmierci pracownika w zakładzie pracy (jest to obowiązek wynikający z art 93 Kodeksu Pracy, w którym nałożony jest na pracodawcę obowiązek wypłaty rodzinie odprawy pośmiertnej w przypadku śmierci pracownika w zakładzie pracy)
 • możliwość związania pracowników z zakładem pracy – zapewnienie dodatkowych świadczeń jest dla pracowników dodatkowym atutem
 • aspekt motywacyjny – świadczenie daje pracownikom komfort i spokój ducha co się dobrze kojarz
 • gdy jest mała firma i nie wszyscy chcą ubezpieczenie – pracodawca może przekazać pojedynczych pracowników do ubezpieczenia

Dla pracowników:

 • można zgłosić się indywidualnie – gdy nie ma grupówki w pracy, każda osoba może dołączyć; stowarzyszenie Zdrowie ma preferencyjne warunki tak jak pracodawcy
 • świadczenia na pobyt w szpitalu – niwelowanie różnicy wynagrodzenia w przypadku wystąpienia chorobowego i L4
 • świadczenia wypadkowe – pomoc finansowa w momencie wystąpienia zwiększonych kosztów leczenia
 • świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objęty jest też współmałżonek
Oferta PZU

Oferta dla członków Stowarzyszenia ZDROWIE ubezpieczonych w PZU

Świadczenie

Łączna kwota w PLN

Śmierć ubezpieczonego spowodowana
  nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 31 500zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 20 500zł
  przyczyną naturalną 10 250zł
Jednorazowe świadczenia dla dziecka (osierocenie) 2 000zł
Śmierć małżonka
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 10 000zł
  naturalna 5 000zł
Śmierć dziecka do 25 roku życia:
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 3 100zł
  naturalna 1 600zł
Śmierć rodziców/teściów
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 2 000zł
  naturalna 1 000zł
Urodzenie dziecka 500zł
Urodzenie martwego dziecka 1 000zł
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
  100 % uszczerbku 20 000zł
  za 1 % uszczerbku 200zł
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
1 800zł
Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
1 000zł
Leczenie szpitalne ubezpieczonego -spowodowane:
  wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 87,50zł
  wypadkiem komunikacyjnym 75zł
  wypadkiem przy pracy 75zł
  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 37,50zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 62,50zł
  chorobą 25zł
  OIT –jednorazowe świadczenie 250zł
  spowodowane rekonwalescencją (za 1 dzień zwolnienia) 12,50zł
Leczenie specjalistyczne:
chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera / defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja.
2 000zł

Informacja dodatkowa:

Polisa 713773978

Świadczenie

Łączna kwota w PLN

Śmierć ubezpieczonego spowodowana
  nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 30 000zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 24 000zł
  przyczyną naturalną 12 000zł
Jednorazowe świadczenia dla dziecka (osierocenie) 2 400zł
Śmierć małżonka
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 12 000zł
  naturalna 6 000zł
Śmierć dziecka do 25 roku życia:
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 3 500zł
  naturalna 2 000zł
Śmierć rodziców/teściów
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 2 200zł
  naturalna 1 200zł
Urodzenie dziecka 600zł
Urodzenie martwego dziecka 1 200zł
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
  100 % uszczerbku 24 000zł
  za 1 % uszczerbku 240zł
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
1 800zł
Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
1 600zł
Leczenie szpitalne ubezpieczonego -spowodowane:
  wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 105zł
  wypadkiem komunikacyjnym 90zł
  wypadkiem przy pracy 90zł
  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 45zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 75zł
  chorobą 30zł
  OIT –jednorazowe świadczenie 300zł
  spowodowane rekonwalescencją (za 1 dzień zwolnienia) 15zł
Leczenie specjalistyczne:
chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera / defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja.
2 000zł

Informacja dodatkowa:

Polisa 713773792

Świadczenie

Łączna kwota w PLN

Śmierć ubezpieczonego spowodowana
  nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 44 100zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 37 000zł
  przyczyną naturalną 18 550zł
Jednorazowe świadczenia dla dziecka (osierocenie) 2 800zł
Śmierć małżonka
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 13 000zł
  naturalna 7 000zł
Śmierć dziecka do 25 roku życia:
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 3 800zł
  naturalna 2 300zł
Śmierć rodziców/teściów
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 2 450zł
  naturalna 1 450zł
Urodzenie dziecka 700zł
Urodzenie martwego dziecka 1 400zł
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
  100 % uszczerbku 28 000zł
  za 1 % uszczerbku 280zł
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
2 000zł
Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
2 000zł
Leczenie szpitalne ubezpieczonego -spowodowane:
  wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 105zł
  wypadkiem komunikacyjnym 90zł
  wypadkiem przy pracy 90zł
  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 45zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 75zł
  chorobą 30zł
  OIT –jednorazowe świadczenie 300zł
  spowodowane rekonwalescencją (za 1 dzień zwolnienia) 15zł
Leczenie specjalistyczne:
chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera / defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja.
2 500zł

Informacja dodatkowa:

Polisa 713773789

Świadczenie

Łączna kwota w PLN

Śmierć ubezpieczonego spowodowana
  nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 48 000zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 40 000zł
  przyczyną naturalną 20 000zł
Jednorazowe świadczenia dla dziecka (osierocenie) 2 800zł
Śmierć małżonka
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 15 520zł
  naturalna 7 520zł
Śmierć dziecka do 25 roku życia:
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 3 900zł
  naturalna 2 400zł
Śmierć rodziców/teściów
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 2 500zł
  naturalna 1 500zł
Urodzenie dziecka 750zł
Urodzenie martwego dziecka 1 500zł
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
  100 % uszczerbku 28 800zł
  za 1 % uszczerbku 288zł
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
2 200zł
Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
2 000zł
Leczenie szpitalne ubezpieczonego -spowodowane:
  wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 122,5zł
  wypadkiem komunikacyjnym 105zł
  wypadkiem przy pracy 105zł
  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 52,50zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 87,50zł
  chorobą 35zł
  OIT –jednorazowe świadczenie 350zł
  spowodowane rekonwalescencją (za 1 dzień zwolnienia) 17,50zł
Leczenie specjalistyczne:
chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera / defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja.
2 500zł

Informacja dodatkowa:

Polisa 713773776
Oferta Warty

Oferta dla członków Stowarzyszenia ZDROWIE ubezpieczonych w Warcie

Świadczenie

Skumulowana kwota w PLN

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 40 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 30 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 20 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 20 000zł
Zgon ubezpieczonego 10 000zł
Osierocenie dziecka – dla każdego dziecka do 25 roku życia 2 000zł
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku 10 000zł
Zgon małżonka/partnera 5 000zł
Zgon dziecka w wyniku wypadku 2 400zł
Zgon dziecka 1 600zł
Zgon noworodka 1 000zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 1 400zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera 1 000zł
Urodzenie dziecka 500zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku za
  za 1 % uszczerbku 200zł
  100 % uszczerbku 20 000zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku zawału / udaru
  za 1 % uszczerbku 80zł
  100 % uszczerbku 8 000zł
Poważne zachorowanie ubezpieczonego – 44 choroby 1 800zł
Poważne zachorowanie małżonka/partnera – 44 choroby 1 000zł
Leczenie - dzienne świadczenie szpitalne (do 14 / od 15 do 90 dnia)
  za dzień pobytu w wyniku choroby 30/30zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku 70/35zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego / w pracy 70/35zł
  za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 60/30zł
  za dzień pobytu w związku z rekonwalescencją 15zł
  jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM/OIT 150zł
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego 1 000zł
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 1 000zł

Świadczenie

Skumulowana kwota w PLN

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 40 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 36 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 36 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 34 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 20 000zł
Zgon ubezpieczonego 17 000zł
Osierocenie dziecka – dla każdego dziecka do 25 roku życia 2 400zł
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku 12 000zł
Zgon małżonka/partnera 6 000zł
Zgon dziecka w wyniku wypadku 2 800zł
Zgon dziecka 2 000zł
Zgon noworodka 1 200zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 1 600zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera 1 200zł
Urodzenie dziecka 600zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku za
  za 1 % uszczerbku 240zł
  100 % uszczerbku 24 000zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku zawału / udaru
  za 1 % uszczerbku 90zł
  100 % uszczerbku 9 000zł
Poważne zachorowanie ubezpieczonego – 44 choroby 2 000zł
Poważne zachorowanie małżonka/partnera – 44 choroby 1 800zł
Leczenie - dzienne świadczenie szpitalne (do 14 / od 15 do 90 dnia)
  za dzień pobytu w wyniku choroby 35zł/35zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku 90zł/45zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego / w pracy 90zł/45zł
  za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 70zł/35zł
  za dzień pobytu w związku z rekonwalescencją 18zł
  jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM/OIT 175zł
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego 2 000zł
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 2 500zł

Świadczenie

Skumulowana kwota w PLN

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 60 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 45 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 45 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 40 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 30 000zł
Zgon ubezpieczonego 20 000zł
Osierocenie dziecka – dla każdego dziecka do 25 roku życia 2 600zł
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku 13 000zł
Zgon małżonka/partnera 6 500zł
Zgon dziecka w wyniku wypadku 3 000zł
Zgon dziecka 2 000zł
Zgon noworodka 1 200zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 1 800zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera 1 400zł
Urodzenie dziecka 600zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku za
  za 1 % uszczerbku 250zł
  100 % uszczerbku 25 000zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku zawału / udaru
  za 1 % uszczerbku 100zł
  100 % uszczerbku 10 000zł
Poważne zachorowanie ubezpieczonego – 44 choroby 2 500zł
Poważne zachorowanie małżonka/partnera – 44 choroby 1 800zł
Leczenie - dzienne świadczenie szpitalne (do 14 / od 15 do 90 dnia)
  za dzień pobytu w wyniku choroby 45zł/45zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku 100zł/50zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego / w pracy 100zł/50zł
  za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 90zł/45zł
  za dzień pobytu w związku z rekonwalescencją 23zł
  jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM/OIT 225zł
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego 2 000zł
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 2 500zł

Świadczenie

Skumulowana kwota w PLN

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 80 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 60 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 60 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 44 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 35 000zł
Zgon ubezpieczonego 22 000zł
Osierocenie dziecka – dla każdego dziecka do 25 roku życia 3 000zł
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku 14 000zł
Zgon małżonka/partnera 7 000zł
Zgon dziecka w wyniku wypadku 3 200zł
Zgon dziecka 2 400zł
Zgon noworodka 1 400zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 2 000zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera 1 500zł
Urodzenie dziecka 700zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku za
  za 1 % uszczerbku 300zł
  100 % uszczerbku 30 000zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku zawału / udaru
  za 1 % uszczerbku 150zł
  100 % uszczerbku 15 000zł
Poważne zachorowanie ubezpieczonego – 44 choroby 3 200zł
Poważne zachorowanie małżonka/partnera – 44 choroby 1 800zł
Leczenie - dzienne świadczenie szpitalne (do 14 / od 15 do 90 dnia)
  za dzień pobytu w wyniku choroby 50zł/50zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku 110zł/55zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego / w pracy 110zł/55zł
  za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 100zł/50zł
  za dzień pobytu w związku z rekonwalescencją 25zł
  jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM/OIT 250zł
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego 2 000zł
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 2 500zł
Karencje

Okres karencji nie dotyczy osób kontynuujących ubezpieczenie grupowe
 • dotychczas ubezpieczeni: w ramach polisy dla Stowarzyszenia ZDROWIE – przystępują do programu z zaliczeniem stażu w dotychczasowej polisie grupowego ubezpieczenia na życie. (TYLKO OSOBY POSIADAJĄCE DO TEJ PORY UBEZPIECZENIE W PZU)
 • osoby dotychczas nieubezpieczone: (pełne karencje zgodnie z OWU)
  • zgon ubezpieczonego - 6 miesięcy
  • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania – 6 miesięcy
  • świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu z powodu choroby, zawału, udaru i rekonwalescencji poszpitalnej z powodu choroby – 3 miesiące
  • operacje ubezpieczonego – 6 miesięcy w przypadku operacji spowodowanej chorobą
  • leczenie specjalistyczne – 6 miesiące
  • zgon małżonka ubezpieczonego - 6 miesięcy
  • wystąpienie u małżonka ubezpieczonego poważnego zachorowania – 6 miesięcy
  • zgon rodziców ubezpieczonego lub rodziców małżonka ubezpieczonego - 6 miesięcy
  • zgon dziecka, zgon noworodka ubezpieczonego – 6 miesięcy
  • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego - 6 miesięcy
  • urodzenie dziecka – 10 miesięcy
 • Okres karencji nie dotyczy osób kontynuujących ubezpieczenie grupowe
 • dotychczas ubezpieczeni: w ramach polisy dla Stowarzyszenia ZDROWIE – przystępują do programu z zaliczeniem stażu w dotychczasowej polisie grupowego ubezpieczenia na życie. (NIE WAZNE W JAKIM T.U. BYŁA POPRZEDNIA POLISA,)
 • osoby dotychczas nieubezpieczone: (pełne karencje zgodnie z OWU, w przypadku WARTA nie dotyczą zdarzeń z powodu wypadku)
  • zgon ubezpieczonego - 6 miesięcy
  • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania – 6 miesięcy
  • świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu z powodu choroby, zawału, udaru i rekonwalescencji poszpitalnej z powodu choroby – 3 miesiące
  • operacje ubezpieczonego – 6 miesięcy w przypadku operacji spowodowanej chorobą
  • leczenie specjalistyczne – 6 miesiące
  • zgon małżonka ubezpieczonego - 6 miesięcy
  • wystąpienie u małżonka ubezpieczonego poważnego zachorowania – 6 miesięcy
  • zgon rodziców ubezpieczonego lub rodziców małżonka ubezpieczonego - 6 miesięcy
  • zgon dziecka, zgon noworodka ubezpieczonego – 6 miesięcy
  • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego - 6 miesięcy
  • urodzenie dziecka – 10 miesięcy
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *