Dokumenty do pobrania:

Za operacje wymienione w katalogu operacji ubezpieczyciel wypłaca świadczenia w następującej wysokości:
1) poziom 1 – 10% kwoty bazowej,
2) poziom 2 – 25% kwoty bazowej,
3) poziom 3 – 50% kwoty bazowej,
4) poziom 4 – 75% kwoty bazowej,
5) poziom 5 – 100% kwoty bazowej

Wysokość składki: 48zł

 

Dokumenty i informacje związane z zgłoszeniem roszczenia w TUNŻ WARTA SA:

UWAGA: Dokumenty roszczeń wysyłamy na adres: TUnŻ Warta S.A. skrytka pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1.