Poniżej znajdują się pliki w formacie pdf, dotyczące ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia grupowego Plus.

W celu pobrania należy kliknąć na wybrany plik prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „zapisz jako”.