fbpx
Menu Zamknij

Oferta dla członków Stowarzyszenia ZDROWIE ubezpieczonych w PZU

Świadczenie

Łączna kwota w PLN

Śmierć ubezpieczonego spowodowana
  nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 31 500zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 20 500zł
  przyczyną naturalną 10 250zł
Jednorazowe świadczenia dla dziecka (osierocenie) 2 000zł
Śmierć małżonka
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 10 000zł
  naturalna 5 000zł
Śmierć dziecka do 25 roku życia:
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 3 100zł
  naturalna 1 600zł
Śmierć rodziców/teściów
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 2 000zł
  naturalna 1 000zł
Urodzenie dziecka 500zł
Urodzenie martwego dziecka 1 000zł
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
  100 % uszczerbku 20 000zł
  za 1 % uszczerbku 200zł
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
1 800zł
Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
1 000zł
Leczenie szpitalne ubezpieczonego -spowodowane:
  wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 87,50zł
  wypadkiem komunikacyjnym 75zł
  wypadkiem przy pracy 75zł
  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 37,50zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 62,50zł
  chorobą 25zł
  OIT –jednorazowe świadczenie 250zł
  spowodowane rekonwalescencją (za 1 dzień zwolnienia) 12,50zł
Leczenie specjalistyczne:
chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera / defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja.
2 000zł

Informacja dodatkowa:

Polisa 713773978

Świadczenie

Łączna kwota w PLN

Śmierć ubezpieczonego spowodowana
  nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 30 000zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 24 000zł
  przyczyną naturalną 12 000zł
Jednorazowe świadczenia dla dziecka (osierocenie) 2 400zł
Śmierć małżonka
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 12 000zł
  naturalna 6 000zł
Śmierć dziecka do 25 roku życia:
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 3 500zł
  naturalna 2 000zł
Śmierć rodziców/teściów
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 2 200zł
  naturalna 1 200zł
Urodzenie dziecka 600zł
Urodzenie martwego dziecka 1 200zł
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
  100 % uszczerbku 24 000zł
  za 1 % uszczerbku 240zł
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
1 800zł
Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
1 600zł
Leczenie szpitalne ubezpieczonego -spowodowane:
  wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 105zł
  wypadkiem komunikacyjnym 90zł
  wypadkiem przy pracy 90zł
  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 45zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 75zł
  chorobą 30zł
  OIT –jednorazowe świadczenie 300zł
  spowodowane rekonwalescencją (za 1 dzień zwolnienia) 15zł
Leczenie specjalistyczne:
chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera / defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja.
2 000zł

Informacja dodatkowa:

Polisa 713773792

Świadczenie

Łączna kwota w PLN

Śmierć ubezpieczonego spowodowana
  nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 44 100zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 37 000zł
  przyczyną naturalną 18 550zł
Jednorazowe świadczenia dla dziecka (osierocenie) 2 800zł
Śmierć małżonka
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 13 000zł
  naturalna 7 000zł
Śmierć dziecka do 25 roku życia:
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 3 800zł
  naturalna 2 300zł
Śmierć rodziców/teściów
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 2 450zł
  naturalna 1 450zł
Urodzenie dziecka 700zł
Urodzenie martwego dziecka 1 400zł
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
  100 % uszczerbku 28 000zł
  za 1 % uszczerbku 280zł
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
2 000zł
Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
2 000zł
Leczenie szpitalne ubezpieczonego -spowodowane:
  wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 105zł
  wypadkiem komunikacyjnym 90zł
  wypadkiem przy pracy 90zł
  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 45zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 75zł
  chorobą 30zł
  OIT –jednorazowe świadczenie 300zł
  spowodowane rekonwalescencją (za 1 dzień zwolnienia) 15zł
Leczenie specjalistyczne:
chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera / defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja.
2 500zł

Informacja dodatkowa:

Polisa 713773789

Świadczenie

Łączna kwota w PLN

Śmierć ubezpieczonego spowodowana
  nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 48 000zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 40 000zł
  przyczyną naturalną 20 000zł
Jednorazowe świadczenia dla dziecka (osierocenie) 2 800zł
Śmierć małżonka
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 15 520zł
  naturalna 7 520zł
Śmierć dziecka do 25 roku życia:
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 3 900zł
  naturalna 2 400zł
Śmierć rodziców/teściów
  spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 2 500zł
  naturalna 1 500zł
Urodzenie dziecka 750zł
Urodzenie martwego dziecka 1 500zł
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
  100 % uszczerbku 28 800zł
  za 1 % uszczerbku 288zł
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
2 200zł
Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa
2 000zł
Leczenie szpitalne ubezpieczonego -spowodowane:
  wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 122,5zł
  wypadkiem komunikacyjnym 105zł
  wypadkiem przy pracy 105zł
  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 52,50zł
  nieszczęśliwym wypadkiem 87,50zł
  chorobą 35zł
  OIT –jednorazowe świadczenie 350zł
  spowodowane rekonwalescencją (za 1 dzień zwolnienia) 17,50zł
Leczenie specjalistyczne:
chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera / defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja.
2 500zł

Informacja dodatkowa:

Polisa 713773776

Klub PZU Pomoc w Życiu

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdują się pliki w formacie pdf. W celu pobrania należy kliknąć na wybrany plik prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „zapisz jako”.

UWAGA! Proszę nie dokonywać jakichkolwiek zmian w ustawieniach dokumentu oraz wydruku, deklaracje są później skanowane.

UWAGA! Dokumenty dotyczące roszczeń składamy bezpośrednio w najbliższym oddziale PZU.