fbpx
Menu Zamknij

Oferta dla członków Stowarzyszenia ZDROWIE ubezpieczonych w Warcie

Świadczenie

Skumulowana kwota w PLN

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 40 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 30 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 20 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 20 000zł
Zgon ubezpieczonego 10 000zł
Osierocenie dziecka – dla każdego dziecka do 25 roku życia 2 000zł
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku 10 000zł
Zgon małżonka/partnera 5 000zł
Zgon dziecka w wyniku wypadku 2 400zł
Zgon dziecka 1 600zł
Zgon noworodka 1 000zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 1 400zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera 1 000zł
Urodzenie dziecka 500zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku za
  za 1 % uszczerbku 200zł
  100 % uszczerbku 20 000zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku zawału / udaru
  za 1 % uszczerbku 80zł
  100 % uszczerbku 8 000zł
Poważne zachorowanie ubezpieczonego – 44 choroby 1 800zł
Poważne zachorowanie małżonka/partnera – 44 choroby 1 000zł
Leczenie - dzienne świadczenie szpitalne (do 14 / od 15 do 90 dnia)
  za dzień pobytu w wyniku choroby 30/30zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku 70/35zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego / w pracy 70/35zł
  za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 60/30zł
  za dzień pobytu w związku z rekonwalescencją 15zł
  jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM/OIT 150zł
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego 1 000zł
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 1 000zł

Świadczenie

Skumulowana kwota w PLN

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 40 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 36 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 36 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 34 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 20 000zł
Zgon ubezpieczonego 17 000zł
Osierocenie dziecka – dla każdego dziecka do 25 roku życia 2 400zł
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku 12 000zł
Zgon małżonka/partnera 6 000zł
Zgon dziecka w wyniku wypadku 2 800zł
Zgon dziecka 2 000zł
Zgon noworodka 1 200zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 1 600zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera 1 200zł
Urodzenie dziecka 600zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku za
  za 1 % uszczerbku 240zł
  100 % uszczerbku 24 000zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku zawału / udaru
  za 1 % uszczerbku 90zł
  100 % uszczerbku 9 000zł
Poważne zachorowanie ubezpieczonego – 44 choroby 2 000zł
Poważne zachorowanie małżonka/partnera – 44 choroby 1 800zł
Leczenie - dzienne świadczenie szpitalne (do 14 / od 15 do 90 dnia)
  za dzień pobytu w wyniku choroby 35zł/35zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku 90zł/45zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego / w pracy 90zł/45zł
  za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 70zł/35zł
  za dzień pobytu w związku z rekonwalescencją 18zł
  jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM/OIT 175zł
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego 2 000zł
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 2 500zł

Świadczenie

Skumulowana kwota w PLN

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 60 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 45 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 45 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 40 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 30 000zł
Zgon ubezpieczonego 20 000zł
Osierocenie dziecka – dla każdego dziecka do 25 roku życia 2 600zł
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku 13 000zł
Zgon małżonka/partnera 6 500zł
Zgon dziecka w wyniku wypadku 3 000zł
Zgon dziecka 2 000zł
Zgon noworodka 1 200zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 1 800zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera 1 400zł
Urodzenie dziecka 600zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku za
  za 1 % uszczerbku 250zł
  100 % uszczerbku 25 000zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku zawału / udaru
  za 1 % uszczerbku 100zł
  100 % uszczerbku 10 000zł
Poważne zachorowanie ubezpieczonego – 44 choroby 2 500zł
Poważne zachorowanie małżonka/partnera – 44 choroby 1 800zł
Leczenie - dzienne świadczenie szpitalne (do 14 / od 15 do 90 dnia)
  za dzień pobytu w wyniku choroby 45zł/45zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku 100zł/50zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego / w pracy 100zł/50zł
  za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 90zł/45zł
  za dzień pobytu w związku z rekonwalescencją 23zł
  jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM/OIT 225zł
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego 2 000zł
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 2 500zł

Świadczenie

Skumulowana kwota w PLN

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 80 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 60 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 60 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 44 000zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 35 000zł
Zgon ubezpieczonego 22 000zł
Osierocenie dziecka – dla każdego dziecka do 25 roku życia 3 000zł
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku 14 000zł
Zgon małżonka/partnera 7 000zł
Zgon dziecka w wyniku wypadku 3 200zł
Zgon dziecka 2 400zł
Zgon noworodka 1 400zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 2 000zł
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera 1 500zł
Urodzenie dziecka 700zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku za
  za 1 % uszczerbku 300zł
  100 % uszczerbku 30 000zł
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku zawału / udaru
  za 1 % uszczerbku 150zł
  100 % uszczerbku 15 000zł
Poważne zachorowanie ubezpieczonego – 44 choroby 3 200zł
Poważne zachorowanie małżonka/partnera – 44 choroby 1 800zł
Leczenie - dzienne świadczenie szpitalne (do 14 / od 15 do 90 dnia)
  za dzień pobytu w wyniku choroby 50zł/50zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku 110zł/55zł
  za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego / w pracy 110zł/55zł
  za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 100zł/50zł
  za dzień pobytu w związku z rekonwalescencją 25zł
  jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM/OIT 250zł
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego 2 000zł
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 2 500zł

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i nie ukończyła 67 roku życia,
 • nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy lub uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych lub orzeczenia o niepełnosprawności’
 • w dacie podpisania deklaracji uczestnictwa/ zmiany nie przebywa na zwolnieniu lekarskim oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisania deklaracji nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni (zwolnienie nie dotyczy złamania kończyn dolnych i górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego i migdałków oraz zwolnienia na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka).

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia jest wyłączona w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem jednego z poniżej wymienionych zawodów lub
czynności:

  • górnik,
  • konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy,
  • ochroniarz z pozwoleniem na broń,
  • elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V,
  • kaskader,
  • pirotechnik,
  • korespondent wojenny,
  • żołnierz zawodowy,
  • strażak,
  • policjant,
  • marynarz,
  • ratownik,
  • funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
  • treser zwierząt niebezpiecznych,
  • opiekun zwierząt w zoo lub cyrku,
  • akrobata,
  • artysta cyrkowy,
  • sportowiec zawodowy,
  • osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów,
  • pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych,
  • pracownik rybołówstwa dalekomorskiego,
  • personel samolotów.
Dokumenty do pobrania
Dokumenty i informacje związane z zgłoszeniem roszczenia w TUNŻ WARTA SA:

UWAGA: Dokumenty roszczeń wysyłamy na adres: TUnŻ Warta S.A. skrytka pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1.